RDMILPL

RD to polski „tech tank”, zaangażowany w poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań w obszarach: wojskowości, obrony narodowej i transferu technologii. Prowadzi ...
Czytaj Dalej

Technology Applied

TECHNOLOGY APPLIED sp. z o. o. jest spółką produkcyjną świadczącą kompleksowe usługi w zakresie wytwarzania addytywnego części i urządzeń. Znajomość ...
Czytaj Dalej