Calendar of events

JULY 2020

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

NO EVENTS

Gallery
Recommendations

 

prof. Mariusz Włodarczyk
Prorektor ASP Łódź

Rektorzy ośmiu państwowych uczelni artystycznych dostrzegli problem braku wspólnej platformy, która nie tylko monitorowałaby kariery ich absolwentów i pozyskiwała dane dotyczące oczekiwań pracodawców, ale także uwzględniała europejskie oraz światowe tendencje i nowe doświadczenia w kształceniu. Właśnie dlatego pojawiła się inicjatywa powołania Akademickiego Centrum Designu, mającego na celu zintegrowanie wszystkich wydziałów projektowych szkół państwowych i umocnienie ich pozycji wobec rosnącej konkurencji szkół prywatnych.

Do projektu Akademickiego Centrum Designu przystąpiły Akademie Sztuk Pięknych z Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Wrocławia i ze Szczecina oraz Uniwersytet Artystyczny z Poznania.

 

Piotr Statucki
Dyrektor ACD

ACD to centrum, w którym chcemy kumulować edukację kulturalną przeznaczoną dla okolicznych mieszkańców, dla studentów tych uczelni i dla wszystkich w Polsce, którzy mieliby ochotę o designie usłyszeć, nauczyć się designu, przejść ścieżki edukacyjne.

Chcielibyśmy młodszemu pokoleniu, w różnych grupach wiekowych, przybliżyć kulturę, a edukację tak przeprowadzić, aby oprócz tego, że będą mogli próbować swoich sił w designie, mogli zaprzyjaźnić z kulturą jako taką, ze sztukami plastycznymi. Nie ukrywam, że liczymy, iż wśród młodzieży znajdą się przyszli studenci naszych szkół. Chcielibyśmy, aby w przestrzeniach wystawienniczych Centrum zafunkcjonowały wystawy największych artystów europejskich, aby przyjeżdżali tu ludzie, którzy są znani w całym świecie, którzy mogliby prezentować najnowocześniejsze trendy w designie.

 

julia-mrowczynska-palgan

Julia Mrówczyńska-Pałgan
Biuro ACD

W Akademickim Centrum Designu znajdują się powierzchnie wystawiennicze, część dedykowana edukacji kulturalnej, a także część hotelowa i restauracyjna. W Centrum są również dwie ścieżki edukacyjne, a uczestnicy warsztatów i szkoleń będą mieli możliwość zaprojektowania komputerowo bądź na rysunku swoich wizji przedmiotów codziennego użytku, następnie wygenerowania opracowanych elementów na komputerze, omówieniu ich z konstruktorami i designerami oraz wykonaniu ich w rzeczywistych wymiarach na maszynach do tego przystosowanych: metodą skrawania, spawania, czy druku 3D.

Jednocześnie na terenie ACD znajdą się dwie przestrzenie wystawiennicze, w których prezentowane będą osiągnięcia z zakresu designu studentów z całej Polski.

Our partners