Case study

Projekt podpórki rehabilitacyjnej, wspomagającej pionizację dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

 

Suspendisse protistor lacus eget
PROJEKT Projekt podpórki rehabilitacyjnej
AUTOR KONRAD STĘPIŃSKI, ASP ŁÓDŹ, Wydział: Wzornictwa i Architektury Wnętrz (promotor: Prof. ASP Mariusz Włodarczyk)
ROK 2014
1. Rozpoczęcie

I. Zdefiniowanie potrzeb i celów – oczekiwania producenta
Projekt podpórki rehabilitacyjnej, wspomagającej pionizację dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

 

II. Badania rynku
Audyt wzorniczy, który objął analizę trendów wzorniczych, ofertę produktowa konkurencji oraz ankieta przeprowadzona wśród potencjalnych klientów potwierdziły, wskazując aktualne trendy wzornicze obowiązujące w ośrodkach rehabilitacyjnych i leczniczych oraz w szpitalach.

 

III. Projektowa specyfikacja produktu
Jest to podpórka rehabilitacyjna wyposażona w sprężyny gazowe, które umożliwiają wstawanie pacjenta bez wysiłku. Warianty podpórki mogą różnić się kolorystyką.

2. Planowanie

I. Projekt koncepcyjny
Na podstawie briefu projektowego powstało kilka  projektów koncepcyjnych. We wszystkich wariantach koncepcji podpórki użytkownik znajdując się między osiami może poruszać się w dowolnym kierunku bez konieczności zmiany pozycji swojego ciała.

 

II. Wybór koncepcji przeznaczonej do dalszego rozwoju
Spośród przedstawionych koncepcji, zaakceptowano wersję, w której urządzenie ze względu na małe rozmiary zdecydowanie ogranicza zajmowaną przestrzeń a tym samym zwalnia z konieczności ciągłego składania i rozkładania.

 

III. Projekt wzorniczy
Po zaakceptowaniu projektu koncepcyjnego oraz określeniu wariantów podpórki, przedstawiono gotowy projekt zawierający zwymiarowane rzuty oraz projekt graficzny. Na ich podstawie powstał projekt konstrukcyjny.

3. Rozwój

I. Opracowanie prototypu
Na podstawie projektu konstrukcyjnego powstał prototyp podpórki. Przy pracy nad prototypem pracowały osoby z działów: wdrożeniowego, produkcyjnego, technologicznego, zaopatrzenia, rozwoju, marketingu i sprzedaży

 

II. Ewaluacja prototypu
Podczas pierwszego nadzoru autorskiego projektant wprowadzał poprawki, które zostały naniesione na prototyp. Dotyczyły one gównie dopracowania punktów styku siedziska z podstawą oraz kolorystyki.

 

III. Udoskonalenie i zatwierdzenie ostatecznej wersji produktu
Po wykonaniu poprawek wprowadzonych przez projektanta, prototyp został zatwierdzony jako ostateczna wersja produktu.

4. Wdrożenie

I. Produkcja
Produkt jest aktualnie wprowadzany do produkcji.

 

II. Ewaluacja produkcji
Najbliższe lata przyniosą ocenę produktu.